Browsing Thesis - shqip by Issue Date

Browsing Thesis - shqip by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Shukriu, Edi (Kolegji AAB, 2008)
  Territori i Kosovës ka ofruar material të konsiderueshëm arkeologjik, i cili, i kombinuar me të dhënat e burimeve të shkruara antike, mundëson konstatimin se banorët e parë të njohur të saj ishin ilirët (Herod. Historiae ...
 • Drançolli, Jahja (Kolegji AAB, 2008)
  Në studim shqyrtohet çështja e kontinuitetit iliro-arbëror në arealin e Kosovës, problem shkencor ky i cili, për shkaqe të politikës ditore, është instrumentalizuar skajshmërisht deri në ditët e sotme. Politizimi i historisë ...
 • Pllana, Lulzim (Kolegji AAB, 2008)
  Barometri politik është projekti i parë hulumtues me tematikë politike i inicuar nga Universiteti AAB, më saktësisht nga Qendra për Hulumtimin e Opinionit – QHO. Ky hulumtim i parë eksperimental financohet nga Universiteti ...
 • Paçarizi, Rrahman (Kolegji AAB, 2008)
  Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane, e cila konsiderohet, nga shumica e përfaqësuese të gjuhësisë krahasimtare, pasardhëse e drejtpërdrejtë e ilirishtes së vjetër. Trualli i formimit të gjuhës shqipe besohet të jetë ...
 • Nimani, Shyqri (Kolegji AAB, 2008)
  Artin modern e sollën në Kosovë gjatë viteve 1960-1970 brezat e parë të krijuesve shqiptarë, të cilët u diplomuan në akademitë e arteve të qendrave kryesore artistike të ish-Jugosllavisë – Lubjanë, Zagreb dhe Beograd. ...
 • Lipušček, Uroš (Kolegji AAB, 2008)
  Sovraniteti dhe vetëvendosja janë dy norma bazë të së drejtës ndërkombëtare, të cilat shpeshherë bien në kundërshtim me vetveten. Debati kryesor këtu është se cili parim e kufizon tjetrin dhe përgjigjja varet nga vlerësimi ...
 • Sheholli, Bahtir (Kolegji AAB, 2008)
  Në këtë punim bëhet fjalë për elementet karakterizues të tradicionales dhe bashkëkohores në folklorin muzikor shqiptar. Theksohen format me elemente të traditës së vjetër muzikore që janë: këngët e punës, këngët e ciklit ...
 • Vesel 
  Nuhiu, Vesel (Kolegji AAB, 2008)
  Ky shkrim së pari shqyrton shkurtimisht gjendjen e gjuhës shqipe sot duke e theksuar mosrespektimin e normës së gjuhës standarde. Punimi pastaj përqendrohet kryesisht në dukurinë e të huazuarit të elementeve gjuhësore ...
 • Berisha, Ibrahim (Kolegji AAB, 2008)
  Nga ish-Jugosllavia, që filloi të shkatërrohej në vitin 1990, u krijuan shtatë shtete të reja. Shoqëritë e këtyre vendeve kaluan nëpër stade lufte dhe periudha postkonfliktuale. Mediet dhe gjuha publike e përdorur në to ...
 • Bebler, Anton (Kolegji AAB, 2008)
  Me përfundimin e shekullit të kaluar, një qetësi e jashtme u imponua në Ballkanin Perëndimor, rajonin më të paqëndrue-shëm dhe të trazuar në Kontinentin Evropian. Megjithatë, fundi i një dhune të shkallës të lartë nuk ...
 • Doli, Flamur (Kolegji AAB, 2009)
  Në këtë studim është shtjelluar ornamentika simbolike nga kompleksi i kultit të gjarprit të shtëpisë, zbatuar në arkitekturën vernakulare (popullore) të Kosovës. Gjithsesi, ndër kultet më të veçanta dhe më të rëndësishme, ...
 • Reçica, Fetah (Kolegji AAB, 2009)
  Rol të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit ka përshtatja e ndryshimeve strukturale, e mundësive dhe e kushteve të zhvillimit të bazuara në kërkesat e tregut për produktet dhe shërbimet e realizuara. Zhvillimi i ...
 • Korajlić, Nedžad; Dautbegović, Almin; Muharremi, Driton (Kolegji AAB, 2009)
  Gjurmët materiale të cilat gjenden në vendin e ngjarjes të eksplodimit janë një ndër zonat më kritike gjatë hetimeve. Për këtë arsye, nuk është rast i rrallë që disa fakte dhe prova materiale shumë të rëndësishme të cilat ...
 • Zupančič, Rok (Kolegji AAB, 2009)
  Në këtë punim bëhet fjalë për teorinë e konceptit mbi parandalimin e një konflikti. Nëse politikanët kosovarë duan që vërtet ta stabilizojnë shtetin e ri, atëherë duhet të gjejnë zgjidhje dhe t’i marrin në konsideratë ...
 • Memeti-Kamber, Lendita (Kolegji AAB, 2009)
  Tashmë një vit nga shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës nga Serbia, më 17 shkurt 2008, institucionet e Kosovës kanë para vetes sfidën e madhe të promovimit të një njohje sa më të gjerë të saj nga shoqëria ...
 • Miftari, Vehbi (Kolegji AAB, 2009)
  Objekti i tekstit Kosova: Letërsia metatekstuale është kritika letrare e zhvilluar në Kosovë, si pjesë e kritikës letrare shqipe dhe, më tej, e letërsisë shqipe përgjithësisht. Prandaj, përcaktuesi ambiental “Kosovë” nuk ...
 • Jashari-Kajtazi, Teuta (Kolegji AAB, 2009)
  Është një nismë e vështrimit i cili përfshinë mendimin e korrigjuar në lidhje me marrëdhënien në mes të ndërtimit dhe mjedisit, zbulimin e formave dhe përmbajtjeve të reja, si dhe pohimin se arti i ndërtimit është në një ...
 • Zbašnik-Senegačnik, Martina (Kolegji AAB, 2009)
  Energjia është një aspekt i rëndësishëm i ndërtesave. Ajo është përbërëse në materiale ndërtimore dhe e nevojshme për ndriçim dhe instalime elektrike, si dhe për ngrohje dhe ftohje. Sasia e energjisë e cila nevojitet për ...
 • Mustafa, Muhamet; Zogaj, Alban (Kolegji AAB, 2009)
  Ky punim trajton sfidat, politikat dhe mundësitë për ndërtimin e një ekonomie të shëndoshë në Kosovë, si një nga çështjet kryesore në periudhën pas statusore. Qëllimi i këtij punimi është të analizojë perspektivat për një ...
 • Çeku, Ethem (Kolegji AAB, 2009)
  Bazuar në literaturën e shfrytëzuar si dhe në dokumentet e ndryshme arkivore, në këtë punim është paraqitur në dritën shkencore dhe historike Kosova në vitet 1960-1970 dhe qëndrimi i Shqipërisë rreth ngjarjeve në Kosovë ...

Search DSpace


Browse

My Account