Browsing Thesis - shqip by Issue Date

Browsing Thesis - shqip by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Vehapi, Shemsedin; Rushiti, Hasim; Salihu, Hazir; Gllareva, Ilir (Kolegji AAB, 2009)
  Në hulumtim janë përfshirë 192 nxënës të moshës 17 vjeçare të gjinisë mashkullore. Mostra e përzgjedhur është trajtuar me 12 variabla të hapësirës antropometrike dhe me 14 ndryshore të hapësirës bazike lëvizore. Meqë me ...
 • Peci, Bedri (Kolegji AAB, 2009)
  Sot kur nga fillimi i procesit të tranzicionit në shtetet ballkanike kanë kaluar rreth 19 vjet. Reformimi i sistemeve të tyre tatimore ende është në vazhdim duke u ballafaquar me sfida të shumta. Reformimi i sistemeve ...
 • Tomiq, Zoran; Sadiku, Muhamet; Malnar, Dario (Kolegji AAB, 2009)
  Në bazë të aplikacionit për anëtarësim në Bashkimin Evropian, Qeveria e Kroacisë në dy seancat e saj, adoptoi strategjinë për komunikim për të informuar publikun kroat rreth BE-së dhe përgatitjeve për anëtarësim. Implementimi ...
 • Berisha, Ibrahim (Kolegji AAB, 2009)
  Në trajtimin e temës së identitetit shqiptar zotëroi qasja publicistike. Kjo qasje mbajti identitetin në një gjendje status quo-je, duke sforcuar standardin tradicional kulturor dhe social. Koncepti interpretues romantik, ...
 • Pllana, Lulzim (Kolegji AAB, 2009)
  Me shfaqjen e një sistemi multipartiak në Kosovë, politika kosovare përkatësisht partitë apo personalitetet politike marrin orientime të ndryshme, çka bën që krijimi i një projekti të tillë të ndihmojë në vlerësimin e ...
 • Pllana, Lulzim (Kolegji AAB, 2009)
  Në shoqëritë moderne hulumtimi i opinonit respektivisht mbledhja e informatave, çfarëdo qofshin ato, janë më se të nevojshme për zhvillimin e mëtutjeshëm si dhe definimin dhe matjen e shumë çështjeve të ndryshme në shoqëri ...
 • Vehapi, Shemsedin; Salihu, Hazir; Ameti, Vullnet; Zeqa-Rexhepi, Valbona (Kolegji AAB, 2009)
  Nisur nga fakti që sporti paraqet vlerë kulturore dhe shpirtërore të çdo shoqërie dhe civilizimit njerëzor, dhe si i tillë kërkon një trajtim më të thellë dhe shumëdimensional të hulumtimit të faktorëve dhe fenomeneve të ...
 • Miklavič, Klemen (Kolegji AAB, 2009)
  Ky punim mbështetet mbi diskursin bashkëkohor lidhur me reagimin e institucioneve të arsimit të lartë për nevojat e shoqërisë. Ai reflekton mbi paradigmën e ndryshueshme strategjike në fushën e arsimit të lartë brenda ...
 • Žnidaršič Žagar, Sabina (Kolegji AAB, 2009)
  Punimi bën krahasimin e zhvillimeve demografike të Republikës së Sllovenisë dhe të Republikës së Kosovës gjatë dekadave të fundit. Qëllimi kryesor është që të ceken dallimet e rëndësishme dhe shkaqet e evolucionit të ...
 • Qollakaj, Fatmir (Kolegji AAB, 2012)
  Siguria është kategori kushtetuese në shtetin Juridik , gjë që obligon organet dhe institucionet shtetërore të përmbushin këtë detyrim ndaj qytetarëve, për të cilët siguria është një e drejtë themelore e pa tjetërsueshme. ...
 • Gashi, Rexhep (Kolegji AAB, 2012)
  Në këtë artikull paraqiten dhe analizohen llojet e burgjeve dhe kampeve të punës, struktura dhe organizimi i tyre si dhe pozita e personave të dënuar gjatë mbajtjes së dënimit me burgim në Shqipëri gjatë kohës së diktaturës ...
 • Saliu, Hasan (Kolegji AAB, 2012)
  Ky punim trajton propagandën e përdorur nga shtetet si pjesë e politikës së saj për të arritur efekte në politikën e jashtme. Propaganda e brendshme preket vetëm kalimthi në pjesën e shpjegimit të nocionit të propagandës, ...
 • Batalli, Mirlinda (Kolegji AAB, 2012)
  Reforma e administratës publike në Kosovë është një pjesë thelbësore e procesit të shtetndërtimit. Me reformën administrative qeveria synon të modernizojë administratën publike, për të forcuar kapacitetet e saj dhe për ...
 • Dushi, Florian (Kolegji AAB, 2012)
  Kosova nuk ka ndonjë përvojë të theksuar sa i përket ndërtimit dhe funksionimit të institucioneve të pavarura shtetërore. Ndërtimi i pushtetit në Kosovë, i cili buron drejtpërdrejt nga vota e qytetarit, ndodhi vetëm pas ...
 • V.Hasani, Vjollca (Kolegji AAB, 2012)
  Globalizmi është bërë fjala më e përdorur në çdo kohë dhe në çdo kontekst, në diskurset ndërkombëtare zyrtare dhe jozyrtare në kontekstin e ndërvarësisë së ekonomisë dhe kombeve. Globalizimi ka evoluar me kalimin e ...
 • Llunji, Venera (Kolegji AAB, 2012)
  Apologji e çështjes shqiptare e Masar Stavilecit[1] dhe Mosmarrëveshja e Kadaresë[2] janë dy vepra të shkruara në kohë, në rrethana dhe në hapësira të ndryshme, por të cilat përkojnë me njëra-tjetrën për shqetësimet e ...
 • Velaj, Olimbi (Kolegji AAB, 2012)
  Balada e murimit është një nga më të vjetrat dhe më të njohurat në folklorin shqiptar. Motivi i saj është sakrifikimi i një gruaje të re në themelet e një kalaje, të një ure, ose të një objekti tjetër të rëndësishëm për ...
 • Kryeziu, Refik (Kolegji AAB, 2012)
  Sistemi bankar në Republikën e Kosovës është i ri. Funksionimi i këtij sistemi filloi një vit mbas përfundimit të luftës. Mbase 90% të aseteve të bankave kryesisht janë të kapitalit të huaj. Përveç Bankës Qendrore ...
 • Jonuzi - Shala, Vjosa (Kolegji AAB, 2013)
  Në vazhdën e ndryshimeve legjislative të cilat ndodhin në Kosovë bën pjesë edhe nxjerrja e kodit penal, i cili ka filluar së zbatuari nga 1 janari i vitit 2013. Duke mos u ndalur në rëndësinë që ka ky kod, vëmendja do të ...

Search DSpace


Browse

My Account