Browsing Nr. 01-2013 by Issue Date

Browsing Nr. 01-2013 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Jonuzi - Shala, Vjosa (Kolegji AAB, 2013)
  Në vazhdën e ndryshimeve legjislative të cilat ndodhin në Kosovë bën pjesë edhe nxjerrja e kodit penal, i cili ka filluar së zbatuari nga 1 janari i vitit 2013. Duke mos u ndalur në rëndësinë që ka ky kod, vëmendja do të ...
 • Dalipi, Samet (Kolegji AAB, 2013)
  Opinioni intelektual amerikan lidhur me Kosovën është përcjellë dhe vazhdon të përcillet me vëmendje të theksuar nga qytetarët dhe politikbërësit e Kosovës. Qëndrimet e tyre kanë shërbyer e vazhdojnë të shërbejnë si ...
 • Godole, Jonila (Kolegji AAB, 2013)
  Në dallim nga vendet e tjera të Lindjes, në Shqipëri pjesa më e madhe e gazetarëve të sistemit të vjetër që kishin operuar brenda normave dhe kornizës ideologjike në fuqi, u shtrënguan ta lënë profesionin menjëherë pas ...
 • Aron, Raymond (Kolegji AAB, 2013)
 • Llunji, Venera (Kolegji AAB, 2013)
  Shekulli 21 kërkon përpjekje serioze në të rishikuarit, zgjerimin, dhe pranimin në tërësi të nocionit të arsimimit të të rriturve. Arsimimi i të rriturve duhet t‘i sigurojë secilit qasje në dije dhe mësimi gjatë gjithë ...
 • Miftari, Vehbi; Sallova, Donik (Kolegji AAB, 2013)
  Objekt i këtij studimi është raporti i medies me audiencën në Shqipëri dhe në Kosovë. Më tej, ai synon t’i studiojë raportet e televizionit, si mjet i komunikimit masiv me opinionin publik, mbi të gjitha duke e veneruar ...
 • Saliu, Hasan (Kolegji AAB, 2013)
  Aksi kryesor teorik i punimit do të përqendrohet në shpjegimin e nocioneve të cilat janë sot të pranishme në diskursin për rritjen e imazhit të një vendi, si diplomacia publike, diplomacia masive, soft-power, marrëdhëniet ...
 • Nezaj, Sami (Kolegji AAB, 2013)
  Gazetat e përditshme shqiptare janë në krizë. Një pjesë e saj furnizohet nga ndërhyrjet e financuesve të gazetave në politikat editoriale të tyre me qëllim realizimin e influencave. Gazetat gjeneraliste shqiptare janë ...
 • Zenuni, Anita; Vehapi, Shemsedin (Kolegji AAB, 2013)
  Ky hulumtim shqyrton një model multidimensional të motivimit dhe angazhimit të nxënësit. Përmes këtij modeli kuptohen nivelet e zhvillimit të faktorëve që pasqyrojnë rritjen e motivimit (dimensionet përforcuese) dhe ato ...
 • PALLASKA, Elvida (Kolegji AAB, 2013)
  Ky punim merret me vlerësimin e integrimit të brendshëm të qytetit të Prishtinës përmes indikatorit të mobilitetit në dy lagjet e mëdha të tij – Dardania dhe Kalabria si rast studimi. Vlerësimi si i tillë bëhet me qëllim ...

Search DSpace


Browse

My Account