Browsing Nr. 01-2014 by Issue Date

Browsing Nr. 01-2014 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Arënliu, Aliriza; Haskuka, Mytaher; Kelmendi, Kaltrina; Llullaku, Njomza (Kolegji AAB, 2014)
  Hyrje: Qëllimi i këtij artikulli është të kuptuarit e faktorëve të rrezikut që lidhen me dhunën e vetë-raportuar proaktive dhe viktimizimin në mesin e nxënësve kosovarë të shkollave të mesme. Metodat: Të dhënat janë marrë ...
 • Llunji, Venera (Kolegji AAB, 2014)
  Nacionalizmi paraqet një sfidë serioze për vendet në tranzicion. Ai është një faktor i cili në mënyrë të jashtëzakonshme ndikon dhe ndërton procesin kalimtar në politikë në të gjitha vendet e Evropës Jug-Lindore. Nacionalizmi ...
 • Aron, Raymond (Kolegji AAB, 2014)
 • Ramaj, Antoneta (Kolegji AAB, 2014)
  Qëllimi i këtij studimi është që të tregojmë se si “puna krijuese” ose “produktet” e mësuesit ndikojnë drejtpërdrejt në performancën e nxënësit, te punët me shkrim. Nëpërmjet këtij studimi duam të tërheqim vëmendjen e të ...
 • Zguri, Rrapo (Kolegji AAB, 2014)
  Syri nuk gënjen. Aparatet fotografike bazohen në besnikërinë e syrit. Rrjedhimisht ato nuk gënjejnë (camera never lies – kamera nuk gënjen kurrë). Për vite e dekada me radhë fotografët e medies e kanë pasur si mburojë dhe ...
 • Abazi, Hajdin (Kolegji AAB, 2014)
  Objekt i kësaj trajtese do të jetë përpjekja për të gjetur një parim bazë të shkencës nga filozofë të ndryshëm të shkencës. Ato përpjekje rezultuan në risi por edhe në probleme të reja të perceptimit, qasjes dhe shpjegimit ...
 • Dushi, Orjeta (Kolegji AAB, 2014)
  Qëllimi i kërkimit është pasqyrimi i vlerave kuptimore të termave e të koncepteve gjenerative në sintaksën e gjuhës shqipe. Me futjen në përdorim të metodave përshkruese, krahasuese e shpjeguese si dhe shfrytëzimit të një ...
 • Abdullahu, Lorik; Mullatahiri, Vjosa; Podvorica, Ganimete (Kolegji AAB, 2014)
  Qëllimi – Ky punim synon të identifikojë incidentet dominuese kritike dhe nxitësit kyçë që ndikojnë në përdorimin apo mospërdorimin e e-bankimit nga klientët afaristë. Metodologjia/Qasja – Hulumtimi aktual zbaton Teorinë ...
 • Dujaka, Aziz; Metaj, Zenel (Kolegji AAB, 2014)
  Sporti i skive është sport shume atraktiv dhe garues. Garat në këtë lëmi realizohen në kushte të veçanta. Kushti kryesor për realizimin e garave me skia është ambienti (shtegu), i cili ka karakteristikat e veçanta. Studimi ...

Search DSpace


Browse

My Account