Browsing Nr. 01-2014 by Title

Browsing Nr. 01-2014 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Llunji, Venera (Kolegji AAB, 2014)
  Nacionalizmi paraqet një sfidë serioze për vendet në tranzicion. Ai është një faktor i cili në mënyrë të jashtëzakonshme ndikon dhe ndërton procesin kalimtar në politikë në të gjitha vendet e Evropës Jug-Lindore. Nacionalizmi ...
 • Abdullahu, Lorik; Mullatahiri, Vjosa; Podvorica, Ganimete (Kolegji AAB, 2014)
  Qëllimi – Ky punim synon të identifikojë incidentet dominuese kritike dhe nxitësit kyçë që ndikojnë në përdorimin apo mospërdorimin e e-bankimit nga klientët afaristë. Metodologjia/Qasja – Hulumtimi aktual zbaton Teorinë ...
 • Ramaj, Antoneta (Kolegji AAB, 2014)
  Qëllimi i këtij studimi është që të tregojmë se si “puna krijuese” ose “produktet” e mësuesit ndikojnë drejtpërdrejt në performancën e nxënësit, te punët me shkrim. Nëpërmjet këtij studimi duam të tërheqim vëmendjen e të ...
 • Dushi, Orjeta (Kolegji AAB, 2014)
  Qëllimi i kërkimit është pasqyrimi i vlerave kuptimore të termave e të koncepteve gjenerative në sintaksën e gjuhës shqipe. Me futjen në përdorim të metodave përshkruese, krahasuese e shpjeguese si dhe shfrytëzimit të një ...

Search DSpace


Browse

My Account