Vështirësitë në aplikimin dhe përkthimin në gjuhën angleze në Komunën e Ferizajt

Show simple item record

dc.contributor.author Jusufi, Lindita
dc.date.accessioned 2017-03-04T13:51:31Z
dc.date.available 2017-03-04T13:51:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.other KDU 811.111(496.51-2) 811.18 255.4-111
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/329
dc.description.abstract Duke e parë rëndësinë e aplikimit dhe përkthimit në gjuhën e angleze, sidomos në vendet gjatë dhe mbas tranzicioneve, veçanërisht vendet në të cilat ndodhin ndryshime sociale e ekonomike, na bënë të mendojmë që edhe Kosova, si vend me ndryshime të mëdha sociale e ekonomike duhet t’i kushtojë rëndësi të madhe çështjes së aplikimit dhe përkthimit në gjuhën angleze. Për kundër kësaj, vendi ynë në përgjithësi e sidomos Komuna e Ferizajt ende përballet me vështirësi të aplikimit të gjuhës angleze në institucionin bazë në kuadër të saj. Hulumtimi në fjalë synon të identifikojë vështirësitë e aplikimit dhe përkthimit në gjuhën angleze në kuadër të institucionit të Komunës së Ferizajt, dhe ky hulumtim planifikohet të realizohet me të gjitha drejtoritë dhe sektorët e rëndësishëm në kuadër të institucionit komunal, ku nevojitet aplikimi dhe përkthimi në gjuhën angleze. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Gjuhë angleze en_US
dc.subject aplikimi i gjuhës angleze en_US
dc.subject përkthimi në gjuhën angleze en_US
dc.subject drejtoritë en_US
dc.subject kabineti i kryetarit en_US
dc.subject Komuna e Ferizajt en_US
dc.title Vështirësitë në aplikimin dhe përkthimin në gjuhën angleze në Komunën e Ferizajt en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account