Menaxhimi administrativ i inicimit dhe përfundimit të procedurave penale në Prokurorinë Themelore në Ferizaj

Show simple item record

dc.contributor.author Shaqiri, Shqipe
dc.date.accessioned 2017-03-04T13:40:42Z
dc.date.available 2017-03-04T13:40:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.other KDU 343.163 (496.51-2)
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/326
dc.description.abstract Hulumtimi për menaxhimin administrativ të inicimit dhe përfundimit të procedurës penale në Prokurorinë Themelore të Ferizajt është realizuar për të krijuar një pasqyrë reale të punës së këtij institucioni duke bërë analizë dhe studim të aspekteve relevante për këtë fushë. Duke përdorur metodat e përcaktuara janë arritur gjetje të cilat tregojnë nivelin e efikasitetit dhe performancës së këtij institucioni. Ky studim ka sjellë gjetje rreth vështirësive me të cilat ballafaqohen zyrtarët e këtij institucioni, rreth kushteve në të cilat kryhen detyrat, rreth zgjidhjes së lëndëve apo kallëzimeve penale të paraqitura në këtë institucion si dhe janë nxjerrë informata edhe për bashkëpunimin e Prokurorisë Themelore të Ferizajt me institucionet e tjera. Këto gjetje ndihmojnë Prokurorinë Themelore të Ferizajt në përmirësimin e kryerjes së punës dhe ndihmojnë qytetarët për të parë gjendjen aktuale të funksionimit të saj. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Prokuroria Themelore e Ferizajt en_US
dc.subject procedura penale en_US
dc.subject lëndë/kallëzime penale en_US
dc.subject lëndë të pazgjidhura en_US
dc.subject kallëzues penal en_US
dc.title Menaxhimi administrativ i inicimit dhe përfundimit të procedurave penale në Prokurorinë Themelore në Ferizaj en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account