Efekti i shkurorëzimeve në edukimin e fëmijëve

Show simple item record

dc.contributor.author Jusufi, Lindita
dc.date.accessioned 2017-03-04T13:36:46Z
dc.date.available 2017-03-04T13:36:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.other KDU 316.811-058.3 173.5 372.018.262
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/325
dc.description.abstract Shoqëria kosovare po përjeton një ndryshim të thellë social, i cili ndikon në ndryshimin e strukturës familjare, së bashku me këtë po ndryshon edhe institucioni i martesës. Tash martesa nuk është diçka e shenjtë dhe deri te shkatërrimi i saj vihet për shkaqe të natyrave të ndryshme si: emancipimi i femrës dhe punësimi i saj në një shkallë të lartë, prezenca e ndërkombëtarëve, gjendja ekonomike, rritja e shkallës së dhunës në familje, jeta dinamike ku partnerët nuk kanë kohë të mjaftueshme t’ia kushtojnë njeri-tjetrit, mos lindja e fëmijëve, dukuritë patologjike në shoqëri (alkoolizmi, narkomania etj). Hulumtimi synon identifikimin e dukurisë së shkurorëzimeve e cila fatkeqësisht prej vitit në vit është në rritje, dukuri kjo që po ndikon në edukimin e fëmijëve, sidomos fëmijëve të nivelit parashkollor. Prandaj ky hulumtim do të fokusohet në mbledhjen e të dhënave për rastet e shkurorëzuara, numri i fëmijëve me prindër të shkurorëzuar dhe të dhënat e tjera që mund të na sjellin indikacione për ndikimin e dukurisë së shkurorëzimeve në edukimin e fëmijëve të nivelit parashkollor. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Shkurorëzimi en_US
dc.subject edukimi parashkollor en_US
dc.subject prindër en_US
dc.subject fëmijë të moshës parashkollore en_US
dc.subject institucione parashkollore en_US
dc.title Efekti i shkurorëzimeve në edukimin e fëmijëve en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account