Sistemi bankar e kreditor dhe ndikimi i tij në zhvillimin ekonomik

Show simple item record

dc.contributor.author Kryeziu, Refik
dc.date.accessioned 2017-03-04T08:06:55Z
dc.date.available 2017-03-04T08:06:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/273
dc.description.abstract Sistemi bankar në Republikën e Kosovës është i ri. Funksionimi i këtij sistemi filloi një vit mbas përfundimit të luftës. Mbase 90% të aseteve të bankave kryesisht janë të kapitalit të huaj. Përveç Bankës Qendrore funksionojnë edhe tetë banka komerciale, në të cilën vetëm dy prej tyre janë me kapital vendor. Produktet kryesore të domosdoshme për një institucion financiar, për t`i përmbushur kushtet për të qenë bankë, janë punët e depozitave dhe të kredive, si dhe produktet e shërbimet e tjera e që në kohët e fundit janë duke u shtuar. Gjatë funksionimit të sistemit bankar kemi një zhvillim të hovshëm të depozitave dhe të kredive. Përderisa, në fund të vitit 2000 shuma e depozitave të klientëve ishte 93 milionë euro, fund i vitit 2010 shënoi rritje të depozitave në vlerë prej 1 miliard e 952 milionë euro. Në fund të vitit 2000 shuma e kredive të lejuara për individ dhe biznese, kishte arritur në shumë prej 3 milionë euro, ndërsa në dhjetor të vitit 2010 kemi një vlerë prej 1 miliard e 439 milionë euro. Në bankat e Kosovës gjatë vitit 2006 dhe 2007 kreditë e këqija ishin 4.1 %, derisa në vitin 2008 kishte rënie në 3.3 %, në vitin 2009 ishin 4.3 % dhe në gjashtëmujorin e parë të vitit 2010 me 4.5 % të kredive të përgjithshme. Normat e interesit për kredi janë shumë të larta në krahasim me bankat komerciale të vendeve të rajonit dhe më gjerë. Sistemi bankar është i varfër, kërkesat për kredi dhe shërbime bankare janë të mëdha. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Sistemi bankar en_US
dc.subject Banka qendrore en_US
dc.subject produktet e bankës en_US
dc.subject depozitat en_US
dc.subject kreditë en_US
dc.subject normat e interesit en_US
dc.title Sistemi bankar e kreditor dhe ndikimi i tij në zhvillimin ekonomik en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account