Nr. 01-2012

Nr. 01-2012

 

Recent Submissions

 • Kryeziu, Refik (Kolegji AAB, 2012)
  Sistemi bankar në Republikën e Kosovës është i ri. Funksionimi i këtij sistemi filloi një vit mbas përfundimit të luftës. Mbase 90% të aseteve të bankave kryesisht janë të kapitalit të huaj. Përveç Bankës Qendrore ...
 • V.Hasani, Vjollca (Kolegji AAB, 2012)
  Globalizmi është bërë fjala më e përdorur në çdo kohë dhe në çdo kontekst, në diskurset ndërkombëtare zyrtare dhe jozyrtare në kontekstin e ndërvarësisë së ekonomisë dhe kombeve. Globalizimi ka evoluar me kalimin e ...
 • Llunji, Venera (Kolegji AAB, 2012)
  Apologji e çështjes shqiptare e Masar Stavilecit[1] dhe Mosmarrëveshja e Kadaresë[2] janë dy vepra të shkruara në kohë, në rrethana dhe në hapësira të ndryshme, por të cilat përkojnë me njëra-tjetrën për shqetësimet e ...
 • Velaj, Olimbi (Kolegji AAB, 2012)
  Balada e murimit është një nga më të vjetrat dhe më të njohurat në folklorin shqiptar. Motivi i saj është sakrifikimi i një gruaje të re në themelet e një kalaje, të një ure, ose të një objekti tjetër të rëndësishëm për ...
 • Saliu, Hasan (Kolegji AAB, 2012)
  Ky punim trajton propagandën e përdorur nga shtetet si pjesë e politikës së saj për të arritur efekte në politikën e jashtme. Propaganda e brendshme preket vetëm kalimthi në pjesën e shpjegimit të nocionit të propagandës, ...
 • Dushi, Florian (Kolegji AAB, 2012)
  Kosova nuk ka ndonjë përvojë të theksuar sa i përket ndërtimit dhe funksionimit të institucioneve të pavarura shtetërore. Ndërtimi i pushtetit në Kosovë, i cili buron drejtpërdrejt nga vota e qytetarit, ndodhi vetëm pas ...
 • Qollakaj, Fatmir (Kolegji AAB, 2012)
  Siguria është kategori kushtetuese në shtetin Juridik , gjë që obligon organet dhe institucionet shtetërore të përmbushin këtë detyrim ndaj qytetarëve, për të cilët siguria është një e drejtë themelore e pa tjetërsueshme. ...
 • Gashi, Rexhep (Kolegji AAB, 2012)
  Në këtë artikull paraqiten dhe analizohen llojet e burgjeve dhe kampeve të punës, struktura dhe organizimi i tyre si dhe pozita e personave të dënuar gjatë mbajtjes së dënimit me burgim në Shqipëri gjatë kohës së diktaturës ...
 • Batalli, Mirlinda (Kolegji AAB, 2012)
  Reforma e administratës publike në Kosovë është një pjesë thelbësore e procesit të shtetndërtimit. Me reformën administrative qeveria synon të modernizojë administratën publike, për të forcuar kapacitetet e saj dhe për ...