Propaganda dhe imazhi në rastin e incidentit të Kumanovës

Show simple item record

dc.contributor.author Saliu, Hasan
dc.date.accessioned 2017-03-03T14:58:53Z
dc.date.available 2017-03-03T14:58:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/254
dc.description.abstract Vendet synojnë të krijojnë imazh pozitiv për veten edhe nëpërmjet propagandës të ushtruar nga aktorë shtetërorë, duke u prezantuar si viktimë e ndonjë agresioni, me qëllim të përfitimit të simpatisë nga të tjerët. Një rast i tillë i prezantimit të vetes si viktimë dhe demonizimit të palës tjetër ishte incidenti i armatosur i fillimmajit në Kumanovë të Maqedonisë, e cila ngjarje pati një mbulim të madh mediatik nga mediat ndërkombëtare. Në këtë incident pala maqedonase synoi ta prezantojë veten viktimë e një agresioni nga qytetarë ekstremistë nga Kosova. Mediat ndërkombëtare raportuar gjerësisht për këtë incident, ndërsa një publik i huaj gjerësisht i painformuar në detaje për zhvillimet ballkanike ndodh shpesh që të ndikohet nga efekti primacy i mesazhit, qoftë ky edhe i rrejshëm. Punimi do të trajtojë mbulimin e madh mediatik ndërkombëtar që ka pasur ky incident i armatosur ku u vranë 18 veta parë nga perspektiva e imazhit për shqiptarët në përzgjedhësi dhe Kosovën në veç anti. Hipoteza kryesore që shtrohet këtu është se incidenti i Kumanovës, pavarësisht paqartësive dhe dyshimeve të mëdha për ngjarjen në vetvete, megjithatë në publikët e largët ka ndikuar negativisht për imazhin ndërkombëtar të shqiptarëve. Punimi ka për qëllim të analizojë mbulimin që i kanë bërë mediat e fuqishme ndërkombëtare; mesazhi primar që është dhënë dhe nëse janë dhënë informacione të mëvonshme shpjeguese për paqartësitë e këtij studenti. Mesazhi primar, qoftë edhe mesazh propagandues, vlerësohet të jetë më efektiv sesa përgënjeshtrimi i mëvonshëm në rastet kur marrës mesazhi është një publik jo fort i informuar me atë zhvillim apo që edhe nuk ka interesim të shtuar për ato zhvillime. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject propagandë en_US
dc.subject agenda setting en_US
dc.subject imazh en_US
dc.subject media globale en_US
dc.subject Kosovë en_US
dc.subject komunikim politik en_US
dc.title Propaganda dhe imazhi në rastin e incidentit të Kumanovës en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account