E drejta për shprehje të lirë në normën e Kosovës

Show simple item record

dc.contributor.author Berisha, Ibrahim
dc.date.accessioned 2017-03-03T14:46:14Z
dc.date.available 2017-03-03T14:46:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/243
dc.description.abstract Punimi përqendrohet të analizojë normën rregulluese të medies në periudhën e tranzicionit medial,në një kontekst të specifikuar të marrëdhënieve publike, si dhe efektin etik dhe profesional të kësaj norme që ka të bëjë me të drejtën dhe lirinë për t’u shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacion. Qasja do të fokusohet në raportin publik të medies, pastaj audiencë, detyrim etik dhe e drejta ligjore në shoqërinë e Kosovë mbas vitit 1999. Analizohet norma rregulluese e ndarë në dy periudha: e para, periudha e mbas luftës, 1999-2006, kur shoqëria e Kosovës administrohet nga UNMIK (Korniza Kushtetuese, rregulloret për medie dhe vendimet administrative) dhe e dyta, periudha para dhe pas njohjes së shtetit të Kosovës nga bashkësia ndërkombëtare , 2006-2014, kur norma miratohet nga legjislativi i Republikës së Kosovës. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Medie elektronike en_US
dc.subject e drejta en_US
dc.subject normë rregulluese en_US
dc.subject liri e shprehjes en_US
dc.subject Kosovë en_US
dc.title E drejta për shprehje të lirë në normën e Kosovës en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account