Çështje etike të fotografisë së medias

Show simple item record

dc.contributor.author Zguri, Rrapo
dc.date.accessioned 2017-03-03T13:19:40Z
dc.date.available 2017-03-03T13:19:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/190
dc.description.abstract Syri nuk gënjen. Aparatet fotografike bazohen në besnikërinë e syrit. Rrjedhimisht ato nuk gënjejnë (camera never lies – kamera nuk gënjen kurrë). Për vite e dekada me radhë fotografët e medies e kanë pasur si mburojë dhe argument të parë këtë tipologji arsyetimi që lidhet me debatin e hershëm rreth raporteve të këtij mediumi vizual me të vërtetën objektive. Duke thjeshtëzuar analizën teorike-filozofike, çështja shtrohet: fotografia është një pasqyrim objektiv i realitetit apo është një lloj informacioni vizual i cili është i ndikuar nga subjektiviteti i autorit të saj? Ç’rol kanë bindjet, pikëpamjet, stereotipat, paragjykimet, interesat, përkatësia individuale apo shijet e autorit të një fotografie në krijimin e produktit final? Trajtesa e mëposhtme synon të hedhë dritë mbi raportet e fotografisë së medies me të vërtetën objektive, duke u ndalur në debatin teorik në këtë fushë. Një vend të konsiderueshëm zë analiza e problemeve etike të fotogazetarisë në Shqipëri si dhe roli i digjitalizimit të medies dhe i internetit në amplifikimin e këtyre problemeve. Pas vështrimit panoramik dhe të detajuar, vijnë edhe konkluzionet dhe rekomandimet që do t’i shërbejnë praktikës së fotogazetarisë për të minimizuar shkeljet etike përmes ndërtimit të një kornize vetërregulluese dhe një politike editoriale efektive dhe transparente. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject media vizuale en_US
dc.subject e vërteta objektive en_US
dc.subject interpretimi i realitetit en_US
dc.subject fotogazetaria en_US
dc.subject etika, fotografia pasqyrë en_US
dc.subject fotografia dritare en_US
dc.subject korniza vetërregulluese en_US
dc.subject politika editoriale en_US
dc.title Çështje etike të fotografisë së medias en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account