Pronësia, shkak i rëndësishëm për krizën e gazetave në Shqipëri

Show simple item record

dc.contributor.author Nezaj, Sami
dc.date.accessioned 2017-03-03T13:19:38Z
dc.date.available 2017-03-03T13:19:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/189
dc.description.abstract Gazetat e përditshme shqiptare janë në krizë. Një pjesë e saj furnizohet nga ndërhyrjet e financuesve të gazetave në politikat editoriale të tyre me qëllim realizimin e influencave. Gazetat gjeneraliste shqiptare janë gazeta kryesisht të financuara nga biznesi. Në këtë kërkim do të vërtetojmë hipotezën se botuesit ia kanë dalë të deformojnë raportimin e gazetarëve dhe se ata në fakt janë autoritetet e vërteta editoriale të gazetave të përditshme në Shqipëri. Rrjedhim i kësaj ndërhyrjeje është rënia e cilësisë së shtypit, censura dhe autocensura tek gazetarët. Kjo ka sjellë si rrjedhim edhe rënien e interesit të publikut për gazetat. Kërkimi do të bazohet në intervista me drejtues kryesorë të gazetave por edhe financues të tyre, artikuj që trajtojnë problematikat e pronësisë së medies në Shqipëri, kërkime në terren përmes anketimit të gazetarëve, raporte të ndryshme të monitorimit të medieve. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Gazeta gjeneraliste en_US
dc.subject politika editoriale en_US
dc.subject staf editorial en_US
dc.subject shtyp i financuar en_US
dc.subject tirazh en_US
dc.title Pronësia, shkak i rëndësishëm për krizën e gazetave në Shqipëri en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account