Ndikimi i nacionalizmit në vendet në tranzicion: Qëndrimet ndaj nacionalizmit në kulturën politike

Show simple item record

dc.contributor.author Llunji, Venera
dc.date.accessioned 2017-03-03T13:14:17Z
dc.date.available 2017-03-03T13:14:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/187
dc.description.abstract Nacionalizmi paraqet një sfidë serioze për vendet në tranzicion. Ai është një faktor i cili në mënyrë të jashtëzakonshme ndikon dhe ndërton procesin kalimtar në politikë në të gjitha vendet e Evropës Jug-Lindore. Nacionalizmi paraqet një sfidë për vendet ish-komuniste, veçanërisht për vendet siç janë ish-republikat e Jugosllavisë, meqë, siç thotë edhe Robert Kaplan në veprën e tij “Balkan Ghosts:A journey Through History,...në Ballkan, asnjë luftë nuk është ‘lokale’.Shoqëritë në Evropë po përjetojnë ndryshime të mëdha, posaçërisht në politikë dhe ekonomi, përmes fuqizimit të sistemeve të tyre demokratike, politike dhe ekonomike. Megjithatë, nacionalizmi dhe qëndrimet nacionaliste janë të pranishme në kulturën politike në vendet në tranzicion përkundër përpjekjeve për implementimin e demokracisë, ndryshimeve të shpejta dhe modernizimit të shoqërive në nivel institucional dhe në struktura shoqërore, si edhe përkundër ambientit të sapo krijuar të këtyre shoqërive. Vendet në tranzicion huazuan të ashtuquajturin veprim “copy-paste” dhe u përpoqën të implementojnë sisteme të tilla pa marrë parasysh specifikat e vendeve të tyre në tranzicion, por të cilat më pas u ballafaquan me dallimet, papërshtatshmërinë dhe shpesh edhe me pamundësinë e implementimit të tyre. Prandaj, qëllimi i këtij punimi është përqendrimi në kulturën politike të vendeve në tranzicion, duke mbuluar nacionalizmin dhe procesin e demokratizimit si pjesë të rëndësishme të sistemit dhe kulturës politike en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject nacionalizmi en_US
dc.subject shoqëria en_US
dc.subject sistemi politik en_US
dc.subject kultura en_US
dc.subject demokracia en_US
dc.title Ndikimi i nacionalizmit në vendet në tranzicion: Qëndrimet ndaj nacionalizmit në kulturën politike en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account