Konvergjencat e identitetit

Show simple item record

dc.contributor.author Berisha, Ibrahim
dc.date.accessioned 2017-03-03T09:38:32Z
dc.date.available 2017-03-03T09:38:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/164
dc.description.abstract Në trajtimin e temës së identitetit shqiptar zotëroi qasja publicistike. Kjo qasje mbajti identitetin në një gjendje status quo-je, duke sforcuar standardin tradicional kulturor dhe social. Koncepti interpretues romantik, folklorik i kombit, provoi të interpretojë krizën e identitetit si humbje e vlerave tradicionale, siç janë familja, fisi, provincialiteti, të folmet rajonale etj., dhe jo si proces i rritjes së konvergjimit, tjetërsimit, rezignimit etj. Nuk respektohet në shkallën reale se identiteti nacional është kategori juridiko-politike dhe në anën tjetër edhe i lidhur ngushtë me ekzistimin e bashkësisë kulturore. Identiteti nacional shprehet përmes institucioneve të përbashkëta, detyrave dhe përgjegjësive të të gjithë anëtarëve të një grupi. Në temë trajtohen edhe disa nga qasjet kryesore sociologjikepolitike të identitetit, duke pasur referencë identitetin e kombit amerikan. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject identitet en_US
dc.subject individual en_US
dc.subject kolektiv en_US
dc.subject grup etnik en_US
dc.subject sub-etnik en_US
dc.subject nacional en_US
dc.subject komb-shtet en_US
dc.subject nacionalpatriotizëm en_US
dc.subject neoshqiptarizëm en_US
dc.subject homogjenitet en_US
dc.subject diversitet en_US
dc.subject plural en_US
dc.title Konvergjencat e identitetit en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account