Perspektiva e kundërt metodologjike - një qasje e re dhe jodogmatike

Show simple item record

dc.contributor.author Abazi, Hajdin
dc.date.accessioned 2019-03-09T08:33:35Z
dc.date.available 2019-03-09T08:33:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.issn 2623-8381
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/1193
dc.description.abstract Tema që do të shtjellohet këtu e vë në fokus qasjen e kundërinduksionit - kushtet, rrethanat dhe nxitjet që bën Feyerabendin ta konstituonte atë, si dhe rolin iluminues që ajo luan, përkatësisht do të duhej të luante. Kjo perspektivë e kundërt, de jure i ka munguar shkencës e de facto ajo është zbatuar gjithherë por si qasje ilegjitime. Në aspektin metodologjik të hulumtimit shkencor, do të merret në shqyrtim roli i dyfishtë i rregullave metodike, të cilat edhe e ndihmojnë kërkimin të jetë i suksesshëm edhe e kthejnë atë në dogmë, duke e ngushtuar dhe kufizuar kërkimin për shkak të ekskluzivitetit të tyre dhe të lidhura me këto do të merren në konsideratë tensionet, kritikat dhe zhvillimet metodologjike për ta bërë hulumtimin më efikas. Qëllimi është që të tregohet se kundër-induksioni e plotëson një mungesë të madhe në qasjen metodologjike gjë që, sikurse do të argumentohet, e bën vetë hulumtimin shkencor më të hapur e të shpenguar. en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject rregulla të metodës en_US
dc.subject metoda kundër-induktive en_US
dc.subject Feyerabend en_US
dc.subject hulumtim en_US
dc.subject metodologji en_US
dc.title Perspektiva e kundërt metodologjike - një qasje e re dhe jodogmatike en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account