Përballja me dhunën ndërgrupore

Show simple item record

dc.contributor.author Voca, Shpend
dc.contributor.author Kamberi, Mimoza
dc.date.accessioned 2018-03-06T15:17:30Z
dc.date.available 2018-03-06T15:17:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/1165
dc.description.abstract Në konfliktet ndërgrupore, ballafaqimi me të kaluarën është esencial për pajtim. Tendencat e njerëzve për të fajësuar njëri-tjetrin për vuajtjet e kaluara të brendagrupit nga jashtëgrupit mund të shkaktojë sfida të konsiderueshme për pajtim. Përndryshe, marrëdhëniet ndërgrupore mund të përmirȅsohen nëse njerëzit shfaqin qëndrime për të falur jashtëgrupin për vuajtjet e shkaktuara grupit të brendshëm. Ky studim ka analizuar se si anëtarët e grupeve rivale reagojnë kur diskutojnë rreth dhunës ndërgrupore të përjetuar. Ky studim është bazuar në takimet me dialog të strukturuar me pjesëmarrës shqiptarȅ dhe serbȅ në Kosovë. Duke përdorur udhëzuesin e Braun dhe Clarke për analizȅ të të dhënave, rezultatet kanë treguar se anëtarët e grupit rival përqendrohen kryesisht në ngjarjet kur brendagrupi ka vuajtur përderisa neglizhojnë ngjarjet kur jashtëgrupi ka vuajtur. Studimi ka gjetur se njerëzit përdorin strategji të ndryshme për të mohuar apo justifikuar dhunën e brendagrupit ndaj jashtëgrupit. Kërkim falja, shfajësimi, fajësimi i të tjerëve, përgjegjësia kolektive dhe turpi i brendagrupit janë temat e shfaqura kur grupet rivale kanë diskutuar për dhunën ndërgrupore në të kaluarën. en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject ballafaqimi me të kaluarën en_US
dc.subject kërkimfalja en_US
dc.subject shfajësimi en_US
dc.subject turpi brendagrupor en_US
dc.title Përballja me dhunën ndërgrupore en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account