Browsing Nr. 01-2017 by Subject "PR"

Browsing Nr. 01-2017 by Subject "PR"

Sort by: Order: Results:

  • Zela Axhami, Loreta (Kolegji AAB, 2017)
    Për disa dekada televizioni komercial është mbështetur në reklamën tridhjetë sekondëshe si burimi kryesor i të ardhurave. Avancimi teknologjik krijoi kushtet që televizionet dhe reklamuesit të aplikonin strategji dhe modele ...
  • Godole, Jonila (Kolegji AAB, 2017)
    Ky punim synon të prezantojë qasjen e studentëve të gazetarisë ndaj praktikave të PR dhe marrëdhëniet me publikun në përgjithësi. Punimi bazohet në rezultatet empirike të përftuara nga një anketë e gjerë me studentë gazetarie ...
  • Skura, Gentiana (Kolegji AAB, 2017)
    Ky artikull ka si objekt studimin e komunikimit me publikun të Bashkisë së Tiranës në këndvështrimin e teknikave të përdorura për përcjelljen e mesazheve drejtuar publikut, kanaleve të komunikimit të përdorura nga ekipi i ...

Search DSpace


Browse

My Account