Shqipja standarde përballë veçorive dialektore ne mediat audiovizive ne Kosovë

Show simple item record

dc.contributor.author Lubishtani, Manjola
dc.date.accessioned 2017-03-06T10:32:31Z
dc.date.available 2017-03-06T10:32:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/383
dc.description.abstract Mediat, si mjete bashkëkohore të shprehjes dhe komunikimit kulturor e gjuhësor , përbëjnë një nga hapësirat e detyrueshme ku shqipja standarde duhet të zotërohet e të promovohet. Me njësimin e shqipes në Kongresin e Drejtshkrimit më 1972, e paraprakisht me Konsultën e Prishtinës më 1968, standardi i shqipes u përqafua e u mbështet si variant zyrtar i përdorshëm në të gjitha sferat publike institucionale e arsimore edhe në Kosovë. Realiteti i sotëm dëshmon për një nivel zotërimi e përdorimi të pakënaqshëm të standardit kundrejt trajtave dialektore ose të folmeve krahinore, veçoritë e të cilave i hasim dendur në domenin mediatik. Ky punim synon të sjellë një pasqyrë të gjendjes reale të përdorimit të standardit nga folësit e prezantuesit në disa nga transmetuesit elektronikë, si: RTK, Klan Kosova, RTV 21 e RrokumTv (ky i fundit si transmetues që promovon gegërishten, si variant gjuhësor ndaj standardit). Do të përpiqemi të sjellim përgjigje për shkallën e përdorimit të standardit, ndikimin e formimit gjuhësor të të ftuarve ndaj prezantuesve, nivelin e zotërimit të standardit nga folësit e prezantuesit, përkushtimin e tyre për ta përdorur korrektësisht normën e shqipes standarde dhe tipologjinë e emisioneve, si diktuese të përdorimit të standardit dhe të trajtave dialektore. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject gjuhë standarde en_US
dc.subject media en_US
dc.subject dialekt en_US
dc.subject veçori fonetike en_US
dc.subject të folme en_US
dc.title Shqipja standarde përballë veçorive dialektore ne mediat audiovizive ne Kosovë en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account