Hapësira e lajmeve sensacionale dhe gjuha e urrejtjes në shtypin e shkruar shqiptar

Show simple item record

dc.contributor.author BEGA, Aurora
dc.contributor.author MALIQATI, Sadiola
dc.date.accessioned 2017-03-06T10:10:26Z
dc.date.available 2017-03-06T10:10:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/376
dc.description.abstract Pas kalimit të fazave të para të tranzicionit në Shqipëri ku vendin kryesor në shtyp e zinte lajmi politik, duket se tashmë këtë stafetë e ka marrë lajmi konfliktual.i quajtur ndryshe edhe lajm “sensacional”. Shtypi i shkruar është kthyer kah lajmit që shet më tepër. Audiencat e shtypit të shkruar, por edhe të medias në përgjithësi janë më të interesuara për lajmin konfliktual, për aktualitetin atë që lidhet drejtpërdrejt me jetët e tyre, duke i dhënë lajmit politik një rëndësi të dytë. Redaktorët dhe drejtuesit e gazetave duke njohur tendencën e re të audiencavë të tyre i kanë dhënë më teper hapësirë dhe peshë lajmit konfliktual që priret drejt negatives, por që përbën sensacion duke e kthyer serish gazetën në postulatin e vjetër “lajmi i keq është lajm i mirë”. Në kushtet e një demokracie ende të brishtë në Shqipëri, kjo dukuri ngre pikëpyetjen e madhe nëse redaksitë e gazetave kanë zbehur marrëdhëniën e njohur media-politikë, duke i dhënë rëndësi marrëdhëniës media-audiencë? A kanë ndryshuar modelet mediatike përgjatë këtyre viteve demokratizim? Përgjigjen e këtyre pyetjeve do ta nxjerrim si rezultat i matjes së hapësirës që zënë këto dy fusha në faqet e gazetave kryesore në Shqipëri gjatë një monitorimi 2 mujor. Gjithashtu edhe si rezultati i një analize të hollësishme të diskursit gazetaresk në fushën politike dhe aktualitetin. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Lajm sensaciona en_US
dc.subject diskurs mediatik en_US
dc.subject audiencë gjuhe urrejtje en_US
dc.title Hapësira e lajmeve sensacionale dhe gjuha e urrejtjes në shtypin e shkruar shqiptar en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account