Transformimi i mediave lokale në Kosovë dhe debatet për çështje publike

Show simple item record

dc.contributor.author Saliu, Hasan
dc.date.accessioned 2017-03-04T15:06:52Z
dc.date.available 2017-03-04T15:06:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-9928-4345-1-7
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/340
dc.description.abstract Për ta ushtruar aktivitetin e tyre mediatik, televizionet në Kosovë duhet të licencohet në Komisionin e Pavarur të Mediave (KPM). Ky organ kompetent për rregullimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e spektrit të frekuencave të transmetimeve, lëshon licenca për televizione nacionale, regjionale dhe televizione lokale. Por, Kosova e ka pasur si kusht nga Konferenca e Gjenevës që të kalojë televizionet në platformën digjitale të transmetimeve deri në qershor 2015, gjë e cila nuk ka ndodhur. Punimi trajton këtë fazë kalimtare dhe transformuese nëpër të cilën kalon vendi i cili nuk është as anëtar i Unionit Ndërkombëtar të Transmetimeve (ITU) ndonëse merr përsipër detyrimin e rregullimit frekuencor. Në këtë periudhë tranzicioni nga transmetimet analoge drejt transmetimit digjital, televizionet lokale në Kosovë, ndonëse me licencë lokale, arrijnë që programet e tyre t'i ofrojnë në të gjithë Kosovën në sajë të veprimit të operatorëve kabllorë. Por, programi dhe cilësia e tij mbeten për të dëshiruar. Debatet për çështje publike në televizionet lokale ose huazohen nga televizionet me frekuenca nacionale, ose debati shndërrohet në hapësirë vetë-reklamuese për politikanin. Megjithatë, televizionet lokale që mbushin programacionin e tyre me muzikë e filma, vazhdojnë të mbijetojnë në periudhën e transitore, para kalimit të platformën digjitale. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Televizione lokale en_US
dc.subject digjitalizim en_US
dc.subject operatorë kabllorë en_US
dc.subject ofrues të shërbimeve audiovizuale en_US
dc.subject debate en_US
dc.subject pseudodebate en_US
dc.title Transformimi i mediave lokale në Kosovë dhe debatet për çështje publike en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account