Druri në identitetin arkitektonik – Një pasqyrë mbi zhvillimin e arkitekturës me bazë druri në Kosovë

Show simple item record

dc.contributor.author Januzi-Cana, Arta
dc.date.accessioned 2017-03-03T14:53:21Z
dc.date.available 2017-03-03T14:53:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/249
dc.description.abstract Arkitektura tradicionale me bazë druri është trashëgimi e çmuar e Kosovës, që është zhvilluar në relacion me klimën, pozitën gjeografike, rrethanat politike, diversitetin e ndikimeve kulturore, qasjen në materiale ndërtimore dhe njohuritë në teknikat e ndërtimit. Në këtë kontekst, ky punim trajton tipologjitë e objekteve në dy aspekte: sistemet e ndërtimit tradicional dhe strukturat bashkëkohore, duke i analizuar dhe klasifikuar elementet strukturore si dhe duke i interpretuar vlerat arkitektonike. Është dhënë një përshkrim kronologjik që pason me shpjegim të detajuar. Janë paraqitur detaje dhe të dhëna teknike lidhur me mënyrat e ndërtimit duke u bazuar në literaturën përkatëse dhe studimin në terren të arkitekturës tradicionale dhe bashkëkohore me bazë druri. Për më tepër, është përshkruar artizanati dekorativ në dru i mjeshtrit popullor kosovar, që zë një pjesë të rëndësishme në shtëpinë tradicionale. Në përfundim, punimi pohon disa rezultate të kategorizuara duke pasuar me sugjerime përkatëse. Sugjerimet adresohen drejt rëndësisë së arkitekturës tradicionale dhe bashkëkohore me dru në Kosovë, rëndësisë së mbrojtjes dhe zhvillimit të mëtejshëm të aplikimit të drurit në ndërtimtari. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Ndërtimi me dru en_US
dc.subject Arkitektura tradicionale/Vernakulare en_US
dc.subject Identiteti vendor en_US
dc.title Druri në identitetin arkitektonik – Një pasqyrë mbi zhvillimin e arkitekturës me bazë druri në Kosovë en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account