Trajtimi i Tregtisë në Shërbime sipas Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë Kosovë-Turqi

Show simple item record

dc.contributor.author Govori, Malva
dc.date.accessioned 2017-03-03T14:14:53Z
dc.date.available 2017-03-03T14:14:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/229
dc.description.abstract Qeveria e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje të tregtisë së lirë të mallrave me Turqinë, në Shtator të vitit 2013. Megjithatë, negociatat për nënshkrimin e një marrëveshjeje të tregtisë së lirë në shërbime janë ende në vazhdim e sipër. Kjo është hera e parë që kur Kosova u bë e pavarur në vitin 2008, se Qeveria e Kosovës ka qenë e angazhuar në negociatat tregtare. Marrëveshja e CEFTA-s është marrëveshja e vetme e deritanishme në Kosovë, e cila është negociuar nga UNMIK-u. Mungesa e përvojës në negociatat tregtare krijon sfida për qeverinë, gjatë negocimeve me Turqinë për çështje komplekse, siç është liberalizimi i tregtisë në shërbime. Sfidë tjetër prezentë është krijuar nga negociatat paralele me partnerët e CEFTA-s (për liberalizimin e shërbimeve) dhe Bashkimit Evropian (për krijimin e tregtisë së lirë në mallra). Qëllimi i këtij studimi është t’u ofrojë informacione negociatorëve mbi tregtinë e lirë të shërbimeve me Turqinë, për të formuluar qëndrimin e duhur për negociatat e ardhshme. Punimi fokusohet në aspektet ligjore të masave liberalizuese në mes të Kosovës dhe Turqisë en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject tregtia në shërbime en_US
dc.subject Marrëveshja Tregtare me Turqinë en_US
dc.subject ndikimi në ekonomi en_US
dc.subject liberalizimi i tregtisë në shërbime en_US
dc.subject kufizimet e tregtisë në shërbime en_US
dc.title Trajtimi i Tregtisë në Shërbime sipas Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë Kosovë-Turqi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account