Kosova dhe Sllovenia – dy Ngjarje, dy Rrugë, dhe sfida të ndryshme

Show simple item record

dc.contributor.author Žnidaršič Žagar, Sabina
dc.date.accessioned 2017-03-03T10:01:28Z
dc.date.available 2017-03-03T10:01:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/168
dc.description.abstract Punimi bën krahasimin e zhvillimeve demografike të Republikës së Sllovenisë dhe të Republikës së Kosovës gjatë dekadave të fundit. Qëllimi kryesor është që të ceken dallimet e rëndësishme dhe shkaqet e evolucionit të ndryshëm të tranzicionit demografik në këto dy mjedise. Në të parën, tranzicioni përfundoi në fund të shekullit të kaluar, ndërsa në të dytën tranzicioni gjendet vetëm në fazën e parë. Përderisa Republika e Sllovenisë gjendet sot në një situatë posttranzicionale, të karakterizuar nga një ndryshim i konsiderueshëm i marrëdhënieve ndër-gjeneratave, Republika e Kosovës është ende një shoqëri në tranzicion me të dhëna statistikore për lëvizje të popullatës që tregojnë që Kosova duhet të ballafaqohet me sfida të pa shembull (që gjithashtu) lidhen me ndryshime të parashikuara radikale në strukturat e natalitetit të popullatës. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Republika e Kosovës en_US
dc.subject Republika e Sllovenisë en_US
dc.subject tranzicioni demografik en_US
dc.subject nataliteti en_US
dc.subject mortaliteti en_US
dc.subject vdekja e foshnjave en_US
dc.subject gjinia mashkullore dhe femërore en_US
dc.title Kosova dhe Sllovenia – dy Ngjarje, dy Rrugë, dhe sfida të ndryshme en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account