Prezantimi i Republikës së Kosovës para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë: aspekte procedurale

Show simple item record

dc.contributor.author Memeti-Kamber, Lendita
dc.date.accessioned 2017-03-03T08:53:29Z
dc.date.available 2017-03-03T08:53:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/151
dc.description.abstract Tashmë një vit nga shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës nga Serbia, më 17 shkurt 2008, institucionet e Kosovës kanë para vetes sfidën e madhe të promovimit të një njohje sa më të gjerë të saj nga shoqëria ndërkombëtare. Në një të ardhme të afërme, pavarësia e Kosovës do t’i nënshtrohet edhe një vlerësimi juridik nga ana e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.2 Në kuadër të kërkesës për një mendim konsultativ, drejtuar nga Asambleja e Përgjithshme në bazë të nenit 96 të Kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me iniciativën e Serbisë, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë është thirrur t’i përgjigjet pyetjes nëse ”shpallja e njëanshme e pavarësisë së Kosovës nga institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes së Kosovës është në pajtim me të drejtën ndërkombëtare apo jo?” en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject pavarësia e Republikës së Kosovës en_US
dc.subject mendimi konsultativ en_US
dc.subject jurisprudenca e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë en_US
dc.subject gjykatësit ad hoc pranë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë en_US
dc.subject Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara en_US
dc.title Prezantimi i Republikës së Kosovës para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë: aspekte procedurale en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account