Dizajnimi i menaxhimit të marketingut të kërkesës organizative në nxitjen e konkurrencës dhe dekompozimit të prosperitetit

Show simple item record

dc.contributor.author Tripunoski, Mirko
dc.contributor.author Miftari, Florije
dc.contributor.author Tripunoska, Maja
dc.contributor.author Turkeshi, Neritan
dc.date.accessioned 2018-03-06T15:27:49Z
dc.date.available 2018-03-06T15:27:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/1170
dc.description.abstract Dizajnimin e menaxhimit të marketingut të kërkesës organizative në nxitjen e konkurrencës dhe dekompozimit të prosperitetit, autorët e këtij punimi e analizojnë nga dy aspekte. E para, është ajo se ciliështë niveli i kërkesës për të gjithë produktet dhe në cilën periudhë kohore realizohen? Përgjigjen e kërkojmë në potencialin e tregut, të dedikuar në atë produkt, ndikimin e dizajnit të marketingut dhe gjendjen e mjedisit të jashtëm. E dyta, cili nivel i shitjes, mund të pritet, si një tregues real dhe arritjet e saj, nga ku ndikim të rëndësishëm do të kenë faktorët e jashtëm dhe përpjekjet në arritjen e dizajnit të marketingut. Përgjigjen e kësaj pyetjeje, autorët e këtij punimi do ta elaborojnë përmes vlerësimit të promovimit të konkurrencës si dhe vlerësimit të subjekteve ekonomike për shitjet e ardhshme. Megjithatë, analiza e tillë e konkurrencës dhe vlerësimi do të përpunohet në një partneritet të hapur ku do të orientohet në atë se si të arrijmë në zhvillim stabil, cili është niveli i përpjekjeve të marketingut si dhe investimet e ndërmarrjeve në shitjet e ardhshme. Treguesit e ndërmjetëm dhe nxitësit e kërkesës organizative autorët e përcaktojnë atë nëpërmjet mjedisit konkurrues ku eksporti është një mjet diagnostikues dhe një shkaktar, si një dimension i ardhshëm i konkurrencës, duke vënë theksin në inovacionet (risitë) vendase, eksportin, importin, investimet vendase, ku produktiviteti varet nga tre faktorë. I pari është pasuria trashëgimore. I dyti është konkurrenca makroe-konomike dhe faktori i tretëështë aftësia mikroekonomike e subjekteve ekonomikë. en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject kërkesa organizative en_US
dc.subject konkurrenca en_US
dc.subject treguesit en_US
dc.subject faktorët en_US
dc.subject shitja en_US
dc.title Dizajnimi i menaxhimit të marketingut të kërkesës organizative në nxitjen e konkurrencës dhe dekompozimit të prosperitetit en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account