Sfidat e menaxhimimit me infermierë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës

Show simple item record

dc.contributor.author Jusufi, Vjollca
dc.contributor.author Jaha, Luan
dc.date.accessioned 2017-09-04T08:53:56Z
dc.date.available 2017-09-04T08:53:56Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/1153
dc.description.abstract Pozita e menaxherit me infermierë është komplekse dhe nënkupton shkathtësi interaksioni me pacientë dhe familjarë, infermierë, mjekë, punëtorë të tjerë shëndetësor në shëndetësi si dhe me drejtuesit e institucionit. Ky punim analizon sfidat me të cilat ballafaqohet menaxheri me inferimerë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës gjatë ushtrimit të kësaj detyre. Autorët kanë intervistuar 30 menaxherë të lartë në infermieri. Përgjigjet e fituara janë përpunuar në mënyrë statistikore. Studimi ka gjetur se edhe pse menaxheri me infermierë është pjesëmarrës në përpilim të planeve të mjekimit në shumicën e rasteve, ai në asnjë rast nuk ka marrë pjesë në përpilimin e protokoleve të mjekimit. Pjesa më e madhe e menaxherëve kanë pohuar se ka interferim të plotë ose të pjesshëm të menaxhmentit ose të mjekëve në kompetencat e tyre. Shpërblimi me ditë të lira dhe ndërrimi i vendit të punës janë instrumente të vetme të menaxherëve për të motivuar dhe sanksionuar të subordinuarit. Gati gjysma e menaxherëve nuk dinë si janë të vlerësuar nga eprorët, ndërsa çdo i katërti nuk pajtohet me vlerësimin. Shumica janë të kënaqur me imazhin publik të infermierit. Sfidat e menaxhimit me infermierë kërkojnë redefinimin e rolit të menaxherit dhe forcimin e pozicioni të tij. en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject menaxhim me infermierë en_US
dc.subject kompetencë en_US
dc.subject problem en_US
dc.subject sfidë en_US
dc.subject Kosovë en_US
dc.title Sfidat e menaxhimimit me infermierë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account