Personalizimi i komunikimit politik, roli i mediave sociale

Show simple item record

dc.contributor.author Çela, Erlis
dc.date.accessioned 2017-05-24T11:47:52Z
dc.date.available 2017-05-24T11:47:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/1066
dc.description.abstract Përhapja e platformave të mediave sociale ka sjellë si rezultat edhe një ndryshim themelor në komunikimin tradicional publik, i cili më parë ishte një proces i menaxhuar ekskluzivisht nga aktorë të përcaktuar siç janë gazetarët, politikanët dhegrupet e ndryshme të interesit.Politikanët apo personat e angazhuar në zyrat e shtypit pranë institucioneve të ndryshme, gjithmonë e më shpesh po zgjedhinnjë komunikim direkt me publikun, përmes platformave tëmediave sociale. Kjo ka sjellë si rrjedhojë çndërmjetësimin dhe demediatizimin e marrëdhënieve publike, kryesisht të aktorëve politikë dhe më gjerë. Një pjesë e pionierëve të mediave sociale mbrojnë idenë se këto ndryshime që çojnë drejt një komunikimi të çndërmjetësuar, kanë ndikuar pozitivisht në cilësinë e demokracisë, duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve në diskutimin publik. Ky studim përqendrohet në rolin e mediave sociale në transformimin që po pëson komunikimi i aktorëve politikë me publikun, si dhe ndikimi që mund të ketë ky model i komunikimit në formësimin e sferës publike. Gjatë studimit analizohen përqasjet e autorëve të ndryshëm si dhe raste konkrete nga konteksti shqiptar i komunikimit politik. Për realizimin e studimit, metodat shkencore të përdorura do të jenë kryesisht ato cilësore. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Mediat sociale en_US
dc.subject komunikimi politik en_US
dc.subject marrëdhënie publike en_US
dc.subject sfera publike en_US
dc.title Personalizimi i komunikimit politik, roli i mediave sociale en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account