Konsumi i produkteve mediatike në rajonin e Podujevës

Show simple item record

dc.contributor.author Osmani, Azem
dc.date.accessioned 2017-03-03T15:07:34Z
dc.date.available 2017-03-03T15:07:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/260
dc.description.abstract Ky punim do të përqendrohet në shpjegimin e nocioneve në aspektin teorik lidhur me konsumin mediatik në rajonin e Podujevës. Ndërsa të dhënat e hulumtimit do të pasqyrojnë gjendjen aktuale të konsumit, respektivisht përdorimin e produkteve që vihen në dispozicion nga mediat tradicionale dhe mediat e reja të internetit. Hipoteza që ngrihet në këtë punim ka të bëjë me shkallën e konsumit të mediave të reja dhe mediave tradicionale, për të ditur se cilat produkte përdoren më shumë në funksion të informimit, komunikimit, krijimit të njohurive, argëtimit, si dhe çështja e gjatësisë dhe momentit kohor të shfrytëzimit të tyre. E konsideroj këtë çështje mjaft të rëndësishme, pasi hulumtimi na krijon një pasqyrë më të qartë se cilat nga llojet e produkteve mediatike konsumohen apo përdoren më shumë. Kjo do të jetë një busull orientuese për qendrat mediatike, se cilat produkte të tyre mediale janë më joshëse për publikun e rajonit të Podujevës, për të krijuar mundësitë e tyre në ndryshimin e qasjes kundruall realitetit ekzistues. Prandaj është konsideruar si e leverdishme që ky hulumtim të vihet në realitet në interes të publikut të rajonit të Podujevës. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject informim en_US
dc.subject komunikim en_US
dc.subject konsum i produkteve të mediave tradicionale en_US
dc.subject konsum i produkteve të medieve të reja en_US
dc.title Konsumi i produkteve mediatike në rajonin e Podujevës en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account