Browsing Nr. 01-2013 by Title

Browsing Nr. 01-2013 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Llunji, Venera (Kolegji AAB, 2013)
  Shekulli 21 kërkon përpjekje serioze në të rishikuarit, zgjerimin, dhe pranimin në tërësi të nocionit të arsimimit të të rriturve. Arsimimi i të rriturve duhet t‘i sigurojë secilit qasje në dije dhe mësimi gjatë gjithë ...
 • Dalipi, Samet (Kolegji AAB, 2013)
  Opinioni intelektual amerikan lidhur me Kosovën është përcjellë dhe vazhdon të përcillet me vëmendje të theksuar nga qytetarët dhe politikbërësit e Kosovës. Qëndrimet e tyre kanë shërbyer e vazhdojnë të shërbejnë si ...
 • Miftari, Vehbi; Sallova, Donik (Kolegji AAB, 2013)
  Objekt i këtij studimi është raporti i medies me audiencën në Shqipëri dhe në Kosovë. Më tej, ai synon t’i studiojë raportet e televizionit, si mjet i komunikimit masiv me opinionin publik, mbi të gjitha duke e veneruar ...
 • Godole, Jonila (Kolegji AAB, 2013)
  Në dallim nga vendet e tjera të Lindjes, në Shqipëri pjesa më e madhe e gazetarëve të sistemit të vjetër që kishin operuar brenda normave dhe kornizës ideologjike në fuqi, u shtrënguan ta lënë profesionin menjëherë pas ...

Search DSpace


Browse

My Account