Browsing Nr. 02-2009 by Title

Browsing Nr. 02-2009 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tomiq, Zoran; Sadiku, Muhamet; Malnar, Dario (Kolegji AAB, 2009)
  Në bazë të aplikacionit për anëtarësim në Bashkimin Evropian, Qeveria e Kroacisë në dy seancat e saj, adoptoi strategjinë për komunikim për të informuar publikun kroat rreth BE-së dhe përgatitjeve për anëtarësim. Implementimi ...
 • Miklavič, Klemen (Kolegji AAB, 2009)
  Ky punim mbështetet mbi diskursin bashkëkohor lidhur me reagimin e institucioneve të arsimit të lartë për nevojat e shoqërisë. Ai reflekton mbi paradigmën e ndryshueshme strategjike në fushën e arsimit të lartë brenda ...
 • Berisha, Ibrahim (Kolegji AAB, 2009)
  Në trajtimin e temës së identitetit shqiptar zotëroi qasja publicistike. Kjo qasje mbajti identitetin në një gjendje status quo-je, duke sforcuar standardin tradicional kulturor dhe social. Koncepti interpretues romantik, ...
 • Žnidaršič Žagar, Sabina (Kolegji AAB, 2009)
  Punimi bën krahasimin e zhvillimeve demografike të Republikës së Sllovenisë dhe të Republikës së Kosovës gjatë dekadave të fundit. Qëllimi kryesor është që të ceken dallimet e rëndësishme dhe shkaqet e evolucionit të ...
 • Çeku, Ethem (Kolegji AAB, 2009)
  Bazuar në literaturën e shfrytëzuar si dhe në dokumentet e ndryshme arkivore, në këtë punim është paraqitur në dritën shkencore dhe historike Kosova në vitet 1960-1970 dhe qëndrimi i Shqipërisë rreth ngjarjeve në Kosovë ...
 • Peci, Bedri (Kolegji AAB, 2009)
  Sot kur nga fillimi i procesit të tranzicionit në shtetet ballkanike kanë kaluar rreth 19 vjet. Reformimi i sistemeve të tyre tatimore ende është në vazhdim duke u ballafaquar me sfida të shumta. Reformimi i sistemeve ...
 • Vehapi, Shemsedin; Salihu, Hazir; Ameti, Vullnet; Zeqa-Rexhepi, Valbona (Kolegji AAB, 2009)
  Nisur nga fakti që sporti paraqet vlerë kulturore dhe shpirtërore të çdo shoqërie dhe civilizimit njerëzor, dhe si i tillë kërkon një trajtim më të thellë dhe shumëdimensional të hulumtimit të faktorëve dhe fenomeneve të ...

Search DSpace


Browse

My Account