Browsing Nr. 01-2008 by Title

Browsing Nr. 01-2008 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Shukriu, Edi (Kolegji AAB, 2008)
  Territori i Kosovës ka ofruar material të konsiderueshëm arkeologjik, i cili, i kombinuar me të dhënat e burimeve të shkruara antike, mundëson konstatimin se banorët e parë të njohur të saj ishin ilirët (Herod. Historiae ...
 • Lipušček, Uroš (Kolegji AAB, 2008)
  Sovraniteti dhe vetëvendosja janë dy norma bazë të së drejtës ndërkombëtare, të cilat shpeshherë bien në kundërshtim me vetveten. Debati kryesor këtu është se cili parim e kufizon tjetrin dhe përgjigjja varet nga vlerësimi ...
 • Bebler, Anton (Kolegji AAB, 2008)
  Me përfundimin e shekullit të kaluar, një qetësi e jashtme u imponua në Ballkanin Perëndimor, rajonin më të paqëndrue-shëm dhe të trazuar në Kontinentin Evropian. Megjithatë, fundi i një dhune të shkallës të lartë nuk ...
 • Nimani, Shyqri (Kolegji AAB, 2008)
  Artin modern e sollën në Kosovë gjatë viteve 1960-1970 brezat e parë të krijuesve shqiptarë, të cilët u diplomuan në akademitë e arteve të qendrave kryesore artistike të ish-Jugosllavisë – Lubjanë, Zagreb dhe Beograd. ...
 • Sheholli, Bahtir (Kolegji AAB, 2008)
  Në këtë punim bëhet fjalë për elementet karakterizues të tradicionales dhe bashkëkohores në folklorin muzikor shqiptar. Theksohen format me elemente të traditës së vjetër muzikore që janë: këngët e punës, këngët e ciklit ...
 • Vesel 
  Nuhiu, Vesel (Kolegji AAB, 2008)
  Ky shkrim së pari shqyrton shkurtimisht gjendjen e gjuhës shqipe sot duke e theksuar mosrespektimin e normës së gjuhës standarde. Punimi pastaj përqendrohet kryesisht në dukurinë e të huazuarit të elementeve gjuhësore ...

Search DSpace


Browse

My Account